CÍLE A VIZE

Cíle a vize –  Domů

PRŮBĚŽNÉ CÍLE

Tvoření pozitivních vzorů a hodnot, kterými se týmy Mongaguá a jejich členové budou řídit.

Zkvalitňování tréninkového procesu.

Utužování komunit kolem týmů Mongaguá, jejich stálý rozvoj a rozšiřování.

Tvoření společného a bezpečného prostoru pro sportovní i osobnostní rozvoj členů Mongaguá a jeho trenérů.

Edukace členů týmů Mongaguá a jeho trenérů nejen ve sportu, ale také v osobním rozvoji a vzdělávání.

KRÁTKODOBÉ CÍLE

Vybudování sportovního centra pro děti a mládež z týmů Mongaguá.

Navázání oficiální spolupráce s lokálními, národními i mezinárodními organizacemi (MŠMT, města a kraje, Dobrovolnické centrum, Dům zahraniční spolupráce aj.).

Získání zdrojů a partnerů pro financování činnosti týmů Mongaguá.

Stabilizování tréninkových a organizačních procesů.

Rozšiřování jednotlivých poboček o nové kategorie a trenéry.

DLOUHODOBÉ CÍLE

Vytvoření sítě pouličních fotbalových klubů po celé ČR.

Nastavení modelu ÚSTÍ NAD LABEM ve vyloučených lokalitách, tzv. fotbal mezi paneláky.

Stát se plnohodnotnými partnery měst a obcí ve vytváření pozitivního prostředí ve vyloučených lokalitách.

Navázání spolupráce s odborníky na sport, vzdělávání a osobní rozvoj.

Navázání spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími organizacemi.

Kompletní profesionalizace organizace
(zaměstnaní trenéři na plný úvazek, sportovně – vzdělávací programy, zázemí organizace).

Vytvoření Komunitního centra Mongaguá
(sportoviště + zázemí pro vzdělávání a zdravý rozvoj členů Mongaguá).

Vizualizace hřišť Mongaguá

LÍBÍ SE VÁM NAŠE ČINNOST A CHCETE NÁS PODPOŘIT?
BUDEME VDĚČNÍ ZA JAKOUKOLIV PODPORU!

Podpoř Nás

Podpoř nás jakýmkoliv
finančním darem na účet:
6129634319/0800