NAŠE HODNOTY

Naše hodnoty –  Domů

Tento dokument obsahuje návrh na zlepšení práce s mládeží v týmech Mongaguá na základě znalostí získaných v rámci bilaterální iniciativy „Týmy Mongaguá v Norsku“, který proběhl na konci června 2019 v MOT kempu pod záštitou ‘FC Rapid Ústí nad Labem, norské ambasády a za finanční podpory Norských fondů, v rámci programu Lidská práva, inkluze romů a domácí a genderově podmíněné násilí, norské fondy 2014 – 2021.

Organizace MOT, norský partner v rámci iniciativy a hostitel celé akce, se zaměřuje právě na práci s mládeží, jejím seberozvojem a prevencí před negativními sociálními jevy jako jsou drogová závislost, šikana, rasismus, hazard a další. Ve své činnosti patří organizace MOT k nejúspěšnějším v celém Norsku, o čemž svědčí i podpora nejznámějších norských sportovců a sportovních klubů napříč sportovními odvětvími. Koncept organizace MOT navíc přesáhl norské hranice a pobočky MOT tak můžeme v současné době nalézt také v Dánsku, Lotyšsku, Jižní Africe, v Thajsku a v nejbližší době se chystá otevření pobočky také v USA. Níže si představíme základní hodnoty a principy práce s mládeží v podání organizace MOT a to, jestli se tyto principy dají přenést do českého prostředí  a následně do týmů Mongaguá.

Naše Hodnoty

ZÁKLADNÍ HODNOTY

ODVAHA STARAT SE

Tento princip nás učí, že sounáležitost s ostatními přináší vnitřní štěstí. Učí  nás umění naslouchat a věnovat pozornost ostatním. Tento princip nás vede k tomu, abychom se nebáli ukázat druhým, že jsou také důležití a pomáhat ostatním najít vlastní potenciál. Buďme k ostatním srdeční, nebojme se pozdravit, usmát se na druhého a projevit vděk. Vynechejme negativní komentáře na adresu druhých, ale raději je povzbuďme.

Je umění projevovat druhým zdvořilost bez ohledu na názor, jenž o druhých máme. Respekt je umění dát zodpovědnost jiné osobě, nechat jí svobodně mluvit a projevovat vlastní názory. Projevit respekt také znamená ctít nepsaná pravidla jako pustit starší osobu sednout, podržet dámě dveře a další. Respekt je vyvážení upřímnosti a naprosté poctivosti – “Můžeš říct pravdu, ale ne každá pravda by měla být řečena“. Respekt ukazujeme také, když při setkání druhému opravdu věnujeme svou pozornost, což vylučuje nahlížení do mobilního telefonu a dalších elektronických zařízení. Mluvme o ostatních tak, jak bychom o nich mluvili v jejich přítomnosti.

Ukazovat lásku znamená být laskavý ke svému okolí, být pozorný a umět projevit soucit s ostatními. Ukazovat lásku znamená pomáhat druhým, ne kvůli sobě a vlastnímu prospěchu, ale kvůli pomoci jako takové. Tento princip ukazuje, že umět projevit lásku neznamená pouhé nakupování drahých dárků nebo říkání líbivých frází. Umět projevit lásku znamená být s druhým v dobrém i v nouzi, snažit se pomáhat druhým najít vlastní štěstí a potenciál, věnovat jim svůj čas a zkušenosti.

Je důležité pochopit, že nemůžeme pomoci všem, ale pomoc a pečování o určitou osobu, jež se cítí vynechána z kolektivu, může dané osobě změnit celý život! Tento princip nás učí, že každá osoba má pozitivní vlastnosti a že je správné pomáhat druhým tyto vlastnosti a vlastní potenciál objevovat. Tímto principem se prolínají všechny další zmíněné principy.

Tento princip nás učí, že sounáležitost s ostatními přináší vnitřní štěstí. Učí  nás umění naslouchat a věnovat pozornost ostatním. Tento princip nás vede k tomu, abychom se nebáli ukázat druhým, že jsou také důležití a pomáhat ostatním najít vlastní potenciál. Buďme k ostatním srdeční, nebojme se pozdravit, usmát se na druhého a projevit vděk. Vynechejme negativní komentáře na adresu druhých, ale raději je povzbuďme.

Je umění projevovat druhým zdvořilost bez ohledu na názor, jenž o druhých máme. Respekt je umění dát zodpovědnost jiné osobě, nechat jí svobodně mluvit a projevovat vlastní názory. Projevit respekt také znamená ctít nepsaná pravidla jako pustit starší osobu sednout, podržet dámě dveře a další. Respekt je vyvážení upřímnosti a naprosté poctivosti – “Můžeš říct pravdu, ale ne každá pravda by měla být řečena“. Respekt ukazujeme také, když při setkání druhému opravdu věnujeme svou pozornost, což vylučuje nahlížení do mobilního telefonu a dalších elektronických zařízení. Mluvme o ostatních tak, jak bychom o nich mluvili v jejich přítomnosti.

Ukazovat lásku znamená být laskavý ke svému okolí, být pozorný a umět projevit soucit s ostatními. Ukazovat lásku znamená pomáhat druhým, ne kvůli sobě a vlastnímu prospěchu, ale kvůli pomoci jako takové. Tento princip ukazuje, že umět projevit lásku neznamená pouhé nakupování drahých dárků nebo říkání líbivých frází. Umět projevit lásku znamená být s druhým v dobrém i v nouzi, snažit se pomáhat druhým najít vlastní štěstí a potenciál, věnovat jim svůj čas a zkušenosti.

Je důležité pochopit, že nemůžeme pomoci všem, ale pomoc a pečování o určitou osobu, jež se cítí vynechána z kolektivu, může dané osobě změnit celý život! Tento princip nás učí, že každá osoba má pozitivní vlastnosti a že je správné pomáhat druhým tyto vlastnosti a vlastní potenciál objevovat. Tímto principem se prolínají všechny další zmíněné principy.

ODVAHA ŘÍCT NE

Tento princip nás učí poznat, co chceme a kam směřujeme. Pokud neznáme odpověď na tyto otázky, budeme vláčeni životem a jeho okolnostmi. Pokud si budeme umět nastavit své priority, získáme tak více času pro realizaci vlastních snů a cílů, odpočinek, rozhled a tím přirozeně získáme také životní rovnováhu. Pokud známe vlastní priority, dokážeme říct ne myšlenkám, činnostem a všemu dalšímu, co nás odvádí od našich priorit a cílů.

Tento princip nás učí vlastní hodnoty objevit. Učí nás poznávat, co je v životě opravdu důležité, co nás inspiruje a činí šťastnými. Pokud si je člověk vědom svých hodnot a pravidelně si je zvědomuje, tak bude lépe umět říkat ne. Nedělejme to, co je proti našim hodnotám jen kvůli tomu, že to dělají ostatní. Naslouchejme a respektujme názory ostatních, ale neřiďme se jimi, pokud jdou proti našemu vlastnímu přesvědčení a hodnotám.

Tento princip nás učí mluvit o svých pocitech. Je lepší o vlastních pocitech mluvit, než je dusit v sobě a nechat ostatní hádat, proč se chováme jinak než obvykle. Tento princip nás učí říkat jasně, co se nám líbí a co ne. Je lepší dostat nepříjemnou odpověď než žít v nejistotě, protože jsme se báli zeptat. Tento princip také učí umět přijmout fakt, že se svými názory a činy nezavděčíte všem a že je občas potřeba říkat nepopulární věci, i když nejsou pro ostatní příjemné.

Tento princip znamená umět nastavit ostatním bariéry a mantinely, za něž je již nepustíme. Praxe tvrdé lásky nás učí tomu, jak vést tým a pracovat v něm. Praxe tvrdé lásky učí lídry nastavovat týmu jasná a neoblomná pravidla, řešit týmové konflikty a být jasnou a čitelnou osobou, jež je zdrojem inspirace a bude následována ostatními ku prospěchu kolektivu. Opakem tvrdé lásky je přílišná shovívavost. V takovém případě nás ostatní mohou zahrnout požadavky a prosbami, což může vést k tomu, že budou sledovat především vlastní potřeby a přání, než potřeby a přání kolektivu jako celku. Je dobré dodržovat pravidlo 50/50. Pokud necháme rozhodovat kolektiv o všem a každý bude moct mluvit do všeho, nastane chaos. Pokud však naopak nebudeme nikdy otevřeni k diskuzi s kolektivem a vše si budeme dělat podle vlastního mínění, bude se snižovat sounáležitost členů s týmem a tím i radost a celkově vnitřní síla daného kolektivu.

Tento princip nás učí poznat, co chceme a kam směřujeme. Pokud neznáme odpověď na tyto otázky, budeme vláčeni životem a jeho okolnostmi. Pokud si budeme umět nastavit své priority, získáme tak více času pro realizaci vlastních snů a cílů, odpočinek, rozhled a tím přirozeně získáme také životní rovnováhu. Pokud známe vlastní priority, dokážeme říct ne myšlenkám, činnostem a všemu dalšímu, co nás odvádí od našich priorit a cílů.

Tento princip nás učí vlastní hodnoty objevit. Učí nás poznávat, co je v životě opravdu důležité, co nás inspiruje a činí šťastnými. Pokud si je člověk vědom svých hodnot a pravidelně si je zvědomuje, tak bude lépe umět říkat ne. Nedělejme to, co je proti našim hodnotám jen kvůli tomu, že to dělají ostatní. Naslouchejme a respektujme názory ostatních, ale neřiďme se jimi, pokud jdou proti našemu vlastnímu přesvědčení a hodnotám.

Tento princip nás učí mluvit o svých pocitech. Je lepší o vlastních pocitech mluvit, než je dusit v sobě a nechat ostatní hádat, proč se chováme jinak než obvykle. Tento princip nás učí říkat jasně, co se nám líbí a co ne. Je lepší dostat nepříjemnou odpověď než žít v nejistotě, protože jsme se báli zeptat. Tento princip také učí umět přijmout fakt, že se svými názory a činy nezavděčíte všem a že je občas potřeba říkat nepopulární věci, i když nejsou pro ostatní příjemné.

Tento princip znamená umět nastavit ostatním bariéry a mantinely, za něž je již nepustíme. Praxe tvrdé lásky nás učí tomu, jak vést tým a pracovat v něm. Praxe tvrdé lásky učí lídry nastavovat týmu jasná a neoblomná pravidla, řešit týmové konflikty a být jasnou a čitelnou osobou, jež je zdrojem inspirace a bude následována ostatními ku prospěchu kolektivu. Opakem tvrdé lásky je přílišná shovívavost. V takovém případě nás ostatní mohou zahrnout požadavky a prosbami, což může vést k tomu, že budou sledovat především vlastní potřeby a přání, než potřeby a přání kolektivu jako celku. Je dobré dodržovat pravidlo 50/50. Pokud necháme rozhodovat kolektiv o všem a každý bude moct mluvit do všeho, nastane chaos. Pokud však naopak nebudeme nikdy otevřeni k diskuzi s kolektivem a vše si budeme dělat podle vlastního mínění, bude se snižovat sounáležitost členů s týmem a tím i radost a celkově vnitřní síla daného kolektivu.

ODVAHA ŽÍT

Tento princip nás vede k tomu, abychom se přijali takoví, jací jsme. Abychom pochopili, že každá bytost se narodí jako originál a odlišnost je dar. Tento princip nás vede k tomu, abychom nenásledovali slepě kroky ostatních. Abychom se nesrovnávali s ostatními, ale abychom se zaměřovali na vlastní cestu a osobní dílčí vítězství ve svém životě. Být sám sebou znamená znát své slabé i silné stránky, z čehož plyne sebevědomí a upřímnost k vlastní osobě.

Tento princip nás vede k tomu, abychom žili „tady a teď. Abychom si dokázali nastavit své cíle a priority, k nimž se budeme následně svým chováním a jednáním přibližovat. Tento princip nás učí vyhýbat se myšlenkám a činnostem, jež nám berou energii a naopak vyhledávat činnosti a myšlenky, které mají opačný efekt.  Vědomě se vést znamená znát své tělo a jeho potřeby, vědět kdy tělo a mysl potřebuje odpočinek a kdy se potřebuje odpojit od okolních vlivů (sociální sítě, internet, média atd.). Vědomě se vést znamená poznávat vlastní talent a zodpovědně o něj pečovat.

Tento princip vede k tomu, abychom prožívali radost ze života, nadšení „pro věc“. Abychom tyto emoce projevovali i u malých úspěchů. Tento princip učí být nadšený, cítit se svobodně, ukazovat emoce, sledovat svou touhu, dělat věci, které vás baví a nezáleží na tom, jestli se jedná o práci či koníček. Při dané činnosti pociťuje člověk pravé vnitřní štěstí a je inspirací pro ostatní.

Tento princip vede k pochopení toho, že součástí života jsou kromě vzestupů také pády. Že události se dějí často ve vlnách a že žádné období netrvá věčně. Tento princip učí přijímat jakoukoliv životní fázi, v níž se člověk právě nachází, přijmout vlastní nedostatky a problémy. Je důležité pochopit, že každý se občas bojí, je depresivní, trpí bolestmi či se nevyzná ve vlastních myšlenkách. I v takových fázích života je klíčové udržet si vnitřní sílu, trpělivost a sebeúctu. Podstatný fakt vedoucí k pochopení tohoto principu je také to, že občas nepřijde úspěch, i když pro něj uděláme maximum. V takovém případě se však nemá smysl kvůli neúspěchu trápit, protože daný člověk udělal vše, co bylo v jeho silách a může mít čisté svědomí.

APLIKACE HODNOT A PRINCIPŮ MOT V ČESKÉM PROSTŘEDÍ A V TÝMECH MONGAGUÁ A NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ PRÁCE S MLÁDEŽÍ V TÝMECH MONGAGUÁ

Veškeré výše zmíněné principy a hodnoty lze nepochybně aplikovat také v českém prostředí. Jelikož se jak Norsko, tak ČR řadí mezi civilizované státy Evropy, tak jsou tyto hodnoty přirozeně a správně vnímány jako přirozená součást spokojeného života Evropanů. Bohužel v dnešní vyspělé a konzumní době se lidé i díky rychlosti v jaké dnes žijeme, díky vyspělým technologiím a dalším důvodům (dozvuky komunismu), zmíněným hodnotám a principům vzdalují. K návratu k těmto hodnotám, jež nepochybně ke spokojenému životu vedou, je potřeba k těmto hodnotám a principům směrovat především mladé osoby ve vývoji.

V týmech Mongaguá tak lze činit mnoha způsoby, některé lze aplikovat snadněji, jiné složitěji, zde jsou návrhy na zlepšení práce s mládeží v týmech Mongaguá a jejich následná aplikovatelnost:

Poznávat úspěšné osobnosti, organizace, mluvit o jejich příbězích a cestě k úspěchu (přednášky, filmy, návštěvy organizací a sportovních klubů.

V rámci možností aplikovatelné i v současných podmínkách týmů Mongaguá. Ke zlepšení je však potřeba větší finanční zajištění organizace – pravidelné výjezdy do různých organizací a na různé přednášky, zaměstnání trenérů, kteří se budou moct mládeži v týmech Mongaguá věnovat profesionálně na denní bázi.

Nezbytná podmínka ke správnému vývoji mladých osobností je kvalitní a zodpovědná rodičovská péče.

Aplikovatelnost je složitá. Pokud učíme děti v týmech Mongaguá určité hodnoty a principy vedoucí k lepšímu životu a život rodičů jde proti těmto hodnotám a principům, mají trenéři svázané ruce. Řešením je edukace rodičů ohledně činnosti týmů Mongaguá a snaha o zapojení rodičů do dění v klubu. To jde však díky rozdílným sociálním poměrům jednotlivých mládežníků a jejich rodičů pozvolna a je to běh na dlouhou trať.

Lepší je problémům předcházet než se zaměřovat na jejich řešení. Je důležité připomínat mladým základní pravidla a morální hodnoty. Prevence se dá vykonávat na základě názorných příkladů a příběhů různých osob viz bod 1.

Aplikovatelnost tohoto bodu v týmech Mongaguá opět naráží na finanční možnosti klubu. Pokud nebude mít klub zaměstnané profesionální trenéry, kteří se budou moct mládeži a prevenci před negativními sociálními jevy věnovat na denní bázi, budou jejich možnosti v této oblasti značně omezené a z velké části závislé na výchově rodičů viz bod 2.

Pro správný vývoj mladé osobnosti a její psychiky je důležité vytvořit v kolektivu bezpečné a pozitivní prostředí, kde se jeho členové navzájem respektují. Prostředí, v němž je chyba přirozenou součástí vývoje. Prostředí, kde mladá osobnost cítí důvěru a důležitost.

Tento aspekt se daří v týmech Mongaguá plnit i za současných podmínek. Mezi jednotlivými členy týmu jsou úzké přátelské vazby a tým Mongaguá je pro jednotlivé členy často druhou rodinou.  Zde je klíčová role trenérů, protože právě oni jsou ti, kteří nastavují týmové prostředí a právě trenérská rozhodnutí, jednání trenérů s hráči a sounáležitost s nimi odráží týmový duch a týmovou náladu, která je v týmech Mongaguá skvělá.

Pro správný vývoj jednotlivých členů týmů Mongaguá je také důležité vytvářet prostředí, v němž má každý jedinec prostor naplno předvést svůj potenciál a případně má možnost svůj potenciál a talent a posunout na další úroveň.

Tento aspekt se daří v týmech Mongaguá částečně plnit díky partnerství s prvoligovým futsalovým klubem FC Rapid Ústí nad Labem. Díky tomuto partnerství mají možnost nejlepší a zároveň nejsvědomitější hráči Mongaguá přecházet do poloprofesionálního klubu a hrát celostátní futsalové soutěže proti nejlepším hráčům v ČR a mít také možnost dostat se do národního týmu. Tým Mongaguá však nepůsobí jen v Ústí nad Labem a do budoucna nechce působit jen na poli sportu, proto je důležité zaměřovat se na navazování podobných partnerství i s dalším kluby, organizacemi. školami a skupinami napříč celou republikou.

V týmech Mongaguá působí z drtivé většiny mládež ze sociálně slabších poměrů. Tyto mladé osobnosti potřebují výše zmíněné hodnoty díky rizikovému prostředí zvědomovat každý den. Díky problémovým rodinám zůstává tato úloha právě především na týmech Mongaguá a jejich trenérech. Časové možnosti trenérů jsou však velmi omezené. Je potřeba tento stav změnit, získat finance na zaměstnání trenérů a vybudování odpovídajícího zázemí a klubového centra (hřiště, učebny, konferenční místnosti).

Aplikace tohoto bodu je díky omezeným finančním a organizačním možnostem týmů Mongaguá velice náročná. Veškerá trenérská činnost je postavena na dobrovolné bázi a trenéři tuto činnost dělají ve svém volném čase na úkor vlastních rodin a zaměstnání, rozvoj naší organizace je tak omezený. Do budoucna je cílem získat dostatek financí na vybudování centra Mongaguá a zaměstnání trenérů tak, aby činnost Mongaguá měla plně profesionální charakter a měla směrem k mládeži a prevenci před negativními sociálním jevy kýžený efekt.

LÍBÍ SE VÁM NAŠE ČINNOST A CHCETE NÁS PODPOŘIT?
BUDEME VDĚČNÍ ZA JAKOUKOLIV PODPORU!

Podpoř Nás

Podpoř nás jakýmkoliv
finančním darem na účet:
6129634319/0800