SAY NO TO RACISM

Say No To Racism  –  Domů

Vše začalo v roce 2014 v Ústí nad Labem. Naší iniciativou jsme navázali na celosvětový projekt FIFA – Say no to racism a UEFA – respect. Prvním týmem, který podpořil tuto myšlenku, byl FK Junior Děčín, po vyvěšení fotky s bannerem kampaně se spustila řetězová reakce s nabídkami na focení týmů z Ústí nad Labem a okolí. Postupem času se působnost rozrostla a kampaně se zúčastnilo více jak 300 týmů fotbalu, futsalu, plážové kopané, dívčího fotbalu a to od nejnižších soutěží, až po ty nejvyšší. V kampani se objevilo cca 4000 hráčů, trenérů a funkcionářů z celé České Republiky i zahraničí.

Projekt nadále usiluje o rozšíření i do ostatních krajů, aby se stal dalším silným nástrojem, který bude dávat jasně najevo, že rasismus nemá ve sportu žádné místo. Hlavním propagátorem této kampaně je tým Mongaguá, který svou činností volně navazuje na myšlenku Řekni rasismu ne – Say no to racism.

ŘEKNI
RASISMU NE

Sport je pro nás komunikační nástroj, pomocí něhož bouráme sociální bariéry a spojujeme různé sociální vrstvy. Kampaň Řekni rasismu ne – Say no to racism a činnost týmu Mongaguá propaguje klíčové hodnoty fotbalu a celkově sportu.

Našimi základními hodnotami je vzájemný respekt, bez ohledu na rasu, náboženské vyznání a sexuální orientaci, péče o vlastní zdraví, péče o své okolí, podpora rozmanitosti a sociálního začleňování. Díky činnosti obou projektů se daří upozorňovat také na nebezpečné patologické jevy v sociálně vyloučených lokalitách a významně přispívat ke zdraví a sociální soudržnosti nejen v těchto lokalitách. 

Kontakt

CHCE ŘÍCT I VÁŠ KLUB RASISMU NE?

Nebo použijte kontaktní formulář:

LÍBÍ SE VÁM NAŠE ČINNOST A CHCETE NÁS PODPOŘIT?
BUDEME VDĚČNÍ ZA JAKOUKOLIV PODPORU!

Podpoř Nás

Podpoř nás jakýmkoliv
finančním darem na účet:
6129634319/0800